Opening Witte Slagerij 12 dec 2009


Een slagerij als onderkomen voor buurtprojecten en bijeenkomsten. Dat is kort gezegd wat in de Crooswijkse Rakstraat plaatsvindt. Onlangs werd ‘De Witte Slagerij’ met buurtbewoners geopend. Marco Kruyt legt uit wat er komend jaar allemaal gaat gebeuren.

Marco Kruyt vormt samen met Mario Bahlmann en David Adams het bestuur van de stichting die ‘De Witte Slagerij’ beheert. ‘We zijn de vleesmeester, de worstendraaier en de uitbener’, lacht Marco. Met steun van subsidiegevers als de deelgemeente werd het oude slagerswinkeltje omgebouwd tot een ruimte voor bewonersprojecten. ‘We hebben anderhalf jaar verbouwd. De slagerij, die hier vanaf de bouw omstreeks 1910 is geweest, stond al heel lang leeg. Maar toen we begonnen stond veel inventaris en zelfs de oude koelcel er nog in. De asbest moest er ook uit worden gehaald.’

Het idee om van de slagerij een buurthuis te maken komt oorspronkelijk van enkele krakers in de straat, legt Marco uit. ‘Ze woonden eerder in de Zwaerdecroonstraat en hadden daar een soort buurtcentrum., Dat wilden ze hier ook.’ Een groep initiatiefnemers ging in de zomer van 2008 aan de slag en nu is het pand klaar. De rommel is eruit en er is een keuken gebouwd. ‘Het pand moet een ontmoetingsfunctie krijgen’, vertelt Marco.’Een plek waar exposities kunnen staan en waar gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden. Het is nu belangrijk de ruimte goed met evenementen te vullen. Alles dat hier gebeurt moet openbaar en ten goede van de wijk zijn. Zo komt een pedagoge hier faalangsttrainingen en opvoedadviezen geven, maar als tegenprestatie doet ze dat gratis voor de buurt. Samen met een vriend van me, Iddo Drevijn, ga ik exposities organiseren. Ik denk aan bekende Rotterdammers om dit gelijk een bekende naam te geven, maar natuurlijk ook aan mensen uit de buurt.’

‘We hebben nu een stuk of zeven vrijwilligers. We willen verschilende avonden organiseren met eten en ook een koffieochtend in het weekend. Er wil ook iemand met een klaverjasclub hier komen. We houden maximaal vier keer per jaar een feestje, zodat de omwonenden er mee kunnen leven. Ons bestuur beslist over de activiteiten die hier plaatsvinden. Er druppelen nu steeds meer ideeën binnen.’

Algemene voorwaarden voor gebruik van de ruimte van stichting de Witte Slagerij

Algemene voorwaarden voor gebruik van de ruimte van stichting de Witte Slagerij

Op deze pagina staat een uitleg van de algemene voorwaarden voor gebruik van de ruimte.

Wat is de Slagerij?
De Witte Slagerij beoogt een kunstzinnige factor te worden in het culturele landschap van Rotterdam.

Hiertoe wil de slagerij door middel van haar faciliteiten een vrij toegankelijk podium bieden aan culturele ondernemers en enthousiasten.

Het doel van de ruimte is om creatieven een plek te geven om te experimenteren & te ondernemen in de breedste zin van het woord.

Slagerij en Omgeving: Goede buren!

Het uitgangspunt van de slagerij is een burger- bewonersinitiatief van de Rakstraat in Rotterdam Crooswijk. Dit betekend dan ook van vanzelfsprekend dat wij goeden buren willen zijn, en blijven.

De enkele voorwaarden die wij stellen is dat er zogezegd, goed “huisvaderschap” wordt betracht.

Om dit gegeven kracht bij te zetten is in de statuten van de stichting een “Fair use polecy” opgenomen die bindend is voor alle uit te voeren projecten en of zaken die in en rond om de Slagerij plaatsvinden en of worden georganiseerd.

Fair use policy stg. De Witte Slagerij

Voor u ligt het gebruik reglement van de ruimtes van Stg de Witte Slagerij te Rotterdam.

Dit reglement geeft een basis aan de geest van alle afspraken die wij onder elkaar, als goede gebruikers van de door de stichting beheerde panden, willen afspreken. Zo gezegd een “fair use policy”

Doel van dit reglement is dat het duidelijkheid geeft in de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden binnen de zaken die door buren, straat- en wijkgenoten, dan wel door derde uit andere oorden, kunnen worden ondernomen binnen de faciliteiten van de stichting.

Een ieder betrokken zal worden gevraagd, om dit reglement ter harte te nemen, naar haar geest te handelen. En e.e.a. voor akkoord te onderteken, voor start van ieder nieuw project.

De Algemene Voorwaarden:

 • De ruimte wordt achtergelaten als is ontvangen, nooit in een slechter staat dan aanvaard.
 • Alle te houden evenementen hebben een (semi) openbaar karakter & dienen een duurzaam en dienend doel, dus geen verjaardagen, jubilea, trouwerijen, ect. ect.
 • Alle te ondernemen zaken moeten op deze website in de agenda, en zijn voorzien van een beschrijving e.d.
 • Het bestuur moet over alle te ondernemen zaken, wijzigingen op afgesproken zaken  e.d. worden geïnformeerd via info@dewitteslagerij.nl
 • Alle activiteiten binnen de panden vallen geluidstechnisch binnen de grenzen als gesteld door de verhuurder (woonbron) en de overheid (hinderwet).
  • Voor aan de slagerij gerelateerde evenementen is het mogelijk om c.a. 4 x per jaar ontheffing aan te vragen tav de Hinderwet, voor geluid in de late uren.
  • Alle geluid intensieve zaken, en overig algemeen gebruik moet zich primair in Rakstraat nr 2 afspelen, nr 4 is slechts ter ondersteuning. Dit gezien het feit dat wij een goed buur willen zijn voor onze omwonende, en direct boven deze ruimte iemand woont & leeft.
  • De slagerij kan open, van 7 uur in de ochtend tot 22:00uur in de avond
  • Op vrijdagen en zaterdagen is de sluiting om 24:00 uur mogelijk
  • Voor wijziging van de openingstijden is een gemeentelijke vergunning noodzakelijk, download formulier.
 • Wij zijn doorgaans niet positief over, feesten, DJ’s, bands….ect. gezien het luide karakter.
 • Er zal nooit entree worden gevraagd voor evenementen of projecten.
 • Er wordt geen Alcohol houdende drank verkocht.
 • Donaties zijn natuurlijk altijd welkom.
 • Er wordt geen drug (s) gebuikt, nog verkocht.
 • Er is geen plek voor (open) vuur, buiten het gasstel, de geiser, en de kachel.
 • Roken mag, maar niet binnen.
 • Schades aan eigendommen en of panden van de stichting dienen schriftelijk te worden gemeld bij het bestuur via E-mail – info@dewitteslagerij.nl On gemelde schades zijn per definitie voor rekening van de veroorzaker / deelnemer.
 • De stichting kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en of beschadiging van goederen van derde.
 • De participant, uitvoerder en of ondernemer dient zorg te dragen voor alle nodige vergunningen, en of ontheffingen voor de door haar uit te voeren activiteiten e.d..
 • Mensen & goederen maken op eigen risico gebruik van de ruimtes, er zijn geen verzekeringen en de stichting is nergens voor aansprakelijk. Betreden op eigen risico…!
 • In Rakstraat nr 2 mogen maximaal 50 personen te gelijkertijd verblijven, in rakstraat 4a is de norm c.a. 20. (dit alles op last van de brandweer.)
 • In de tuin en op straat geld Vol = Vol.

Projecten:

 • Voor projecten zullen de deelnemers zelf alle geldelijke en materiële zaken moeten regelen.
 • Brief gemeente, zie onderstaand.
 • Alle projecten die niet aan boven staande voldoen kunnen door het bestuur worden gestaakt. Zonder verdere discussie en of interpretaties van de feiten. En indien noodzakelijk per direct.Alle deelnemers gaan akkoord met deze voorwaarden en de inhoud ervan.Het Bestuur, stg. De Witte Slagerij, 24 november 2009