Mei 2015: Installatie Blokland & Groepstentoonstelling PRINTROOM

Installatie Blokland & Groepstentoonstelling PRINTROOM

24 mei t/m 31 mei 2015
Opening: zondag 24 mei 2015 – 12:00 – 18:00 uur
Finissage: zondag 31 mei 12:00 – 18:00 uur

In de oude slagerij ruimte zal de installatie van Ward Blokland te zien zijn.
De aansluitende ruimte op de Rakstraat 4 zal gevuld zijn door de groepstentoonstelling ‘ PRINTROOM’. De deelnemende kunstenaars zijn door Blokland uitgenodigd om mee te exposeren met grafiek/foto’s en maquettes.

abstract3-1024x682Blokland over zijn werk en installatie:

‘Ruimte’ is meer een kwestie van ervaring dan een vaststaand gegeven. Er is niet eerst zoiets als ruimte, welke vervolgens ‘gevuld’ wordt door de dingen. Onze aanwezigheid (Bewustzijn) creëert ruimte. Pas door met een passer een stip te zetten op het oneindige hemeldoek ontstaat ruimte. Zonder begrenzing of uitgangspunt is er geen ruimte(beleving).

Mijn denken over ruimte vind zijn oorsprong in eerdere landschappelijke ervaringen. Zo veroorzaakt de horizon, ook al is zij een illusoire scheidingslijn, de landschappelijke ervaring. Zonder horizon is er geen landschap. In het werk Horizon #2 installeerde ik, precies op ooghoogte tussen twee bomen, horizontaal een glasplaat, die als een mes de wereld door snijdt. Ook met het uitzetten van “vierkante meters landschap” onderzocht ik mijn eigen aanwezigheid in verhouding tot de onbegrensdheid van het landschap.

Deze ervaringen vertaal ik nu naar binnenruimtes. Uitgangspunt van deze installaties is het in lijn verbinden van verschillende posities in de ruimte, waardoor deze wederom vorm aanneemt. Gespannen draden van fragiel, kwetsbaar materiaal (meestal wol) sluiten iedere soliditeit bij voorbaat uit. De positionering van punten is niet willekeurig, maar feitelijk. Zo ‘kopieer’ ik exact deuren, plinten en kozijnen waardoor ‘ruimte in ruimte’ ontstaat. De werken zijn nog minder dan huid of oppervlak, en bestaan enkel en alleen uit contour. Zij balanceren tussen aan- en afwezigheid en lijken als een tekening over de werkelijkheid te zijn heengelegd. Solide vlakken en structuren lossen op in de illusoire ruimtelijkheid die zij in wezen zijn.

Transparantie maakt duidelijk dat er geen begrenzingen bestaan, noch zijn de dingen grenzeloos. ‘Voor’ en ‘achter’ verliezen hun betekenis en bestaansgrond. Locatie wordt dislocatie, en alles verliest z’n vastomlijnde bepaaldheid. Dit ogenschijnlijke verlies aan realiteit levert echter juist meer realiteitswaarde op, aangezien de dingen geenszins afzonderlijk, of geïsoleerd bestaan. Niets bestaat an sich; alles vloeit in elkaar over binnen één en hetzelfde continuüm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anouk Mastenbroek 2Groepstentoonstelling: PRINTROOM
Kunstenaars: Anouk Mastenbroek, Kasia Holmes-Moorhouse,
Rosa Helldorfer & Ward Blokland.

In onze beeldende praktijk onderzoeken we de beleving van ruimte binnen de context van landschap, architectuur en beeldende kunst, en/of doen onderzoek naar natuurlijke vormen. Deze uitgangspunten vormen  de basis van de tentoonstelling ‘Printroom’.  Dit onderzoek in de vorm van studies, foto’s, schaalmodellen en grafiek, ontvouwd zich vaak tweeledig. Enerzijds is daar het onderzoeken van visuele en formele aspecten van natuurlijke, landschappelijke, architecturale en/of sculpturale ruimtes. Licht, vorm, structuur, patronen, vlakken en lijnen hebben invloed op hoe een ruimte beleefd wordt, zijn de voorwaarden dát een ruimte beleefd wordt. Anderzijds wordt er ook gekeken naar de historische elementen, geschiedenissen, transformaties en processen die plaatsvinden en hun sporen nalaten. Vervallen architecturale ruimtes, sporen van verval of groei in het landschap zijn elementen waar we in ons werk op reageren.

Rosa Helldorfer, Anouk Mastenbroek Ward Blokland 2 Kasia Holmes-Moorhouse Kasia Holmes-Moorhouse 2 Anouk Mastenbroek